Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING 

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast 02 januari 2019.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website van Zwembad De Oester bezoekt en/of u voor uzelf of een van uw kinderen zwemlessen neemt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zwembad De Oester respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

Wie is Zwembad De Oester

Zwembad De Oester gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 11 te Fijnaart, beheerd en geëxploiteerd door Stichting Zwembad Fijnaart, geeft zwemlessen aan kinderen en volwassenen en maakt recreatief zwemmen mogelijk.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Zwembad De Oester

 

Op de website van Zwembad De Oester kunt u bekijken welke diensten wij aanbieden en u inschrijven voor onze zwemlessen.

Wanneer u zich inschrijft voor een van onze zwemlessen vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

• NAW gegevens 

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geboortedatum

Op de website kunt u een contactformulier invullen en aan ons versturen. Daarvoor vragen wij u om uw:

 

• E-mailadres

• NAW gegevens.

 

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij in de EER.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt

 

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. :

 

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

Toestemming Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent

  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • het factureren en het afhandelen van uw betalingen

  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving

  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

 

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij binnen de EER.

 

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

Zwembad De Oester neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@deoester.org

 

 

Cookies

Via deze website kan Zwembad De Oester gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwembad De Oester en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@deoester.org

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Zwembad De Oester wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

De Oester controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@deoester.org

Zwembad De Oester

Prinses Margrietstraat 11

4793 CB  Fijnaart

Tel       :0168 462534

Email  :zwembad@deoester.org

Zwembad De Oester is een onderdeel van Stichting Zwembad Fijnaart