Het doel van Stichting Zwembad Fijnaart (SZF) is het behoud en voortzetting van een zwemaccommodatie voor Fijnaart.

Zwembad De Oester is een basisfaciliteit waar onze kinderen zwemles kunnen krijgen, onze ouderen hun beweging in het water kunnen behouden, diverse doelgroepen kunnen sporten, en niet in de laatste plaats waar mensen gewoon lekker een baantje kunnen trekken en kinderen vrij kunnen spelen in het water.


We zijn als stichting nu ruim één jaar onderweg. Een spannend, druk en intensief eerste jaar, want je kunt nog zoveel plannen maken, zo goed mogelijk onderbouwen en toetsen, het moet ook allemaal maar in de praktijk gebracht en gehouden worden.
Al met al een prachtig eerste jaar, maar het is nu tijd om een volgende stap te gaan maken. Daarvoor kunnen we extra hulp gebruiken, met name in een uitbreiding van het huidige vrijwillige bestuur. Met uw hulp kunnen we De Oester openhouden en weer midden in de samenleving zetten.
Onze vrijwilligers worden niet uitbetaald. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers voor:
• Sponsoring en fondsenwerving
• PR, Marketing en (social) media
• Activiteiten en evenementen
• Vrijwilligers werving en coördinatie
• Technisch- & keurmerkbeheer
Deze activiteiten moeten in sommige gevallen vanaf het begin worden uitgewerkt, begeleid en later onderhouden worden. Kortom een mooie uitdaging! In overleg zal de vrijwilliger wel of niet toetreden tot het bestuur. Dit zijn taken welke een bepaalde energieke inzet vereisen.
We wensen dat enthousiaste vrijwilligers zich minimaal één jaar beschikbaar stellen, langer is natuurlijk altijd prima! Bent u bereid om hulp te verlenen aan het uitdagende en unieke burgerinitiatief in Fijnaart e.o.? Bent u degene, welke met de huidige energieke vrijwilligers op een zeer prettige wijze wilt samenwerken? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Zwembad De Oester

Prinses Margrietstraat 11

4793 CB  Fijnaart

Tel       :0168 462534

Email  :zwembad@deoester.org

Zwembad De Oester is een onderdeel van Stichting Zwembad Fijnaart