Het huidige bestuur. Met dank aan Wen 's Fotografie
Stichting Zwembad Fijnaart:
Begin 2015 heeft de Gemeente Moerdijk voorgesteld om het zwembad in Fijnaart (destijds "Het Volkerakkertje") te sluiten. De inwoners van Fijnaart en omgeving reageerden direct op o.a. Facebook. Dit voorgestelde plan werd niet geaccepteerd. Mariska Maris en Dennis van Dongen zijn direct onder de naam Behoud Zwembad in actie gekomen en gaan onderhandelen met de wethouder en de gemeenteraad.

Het aantal initiatiefnemers voor behoud van het zwembad breidde zich snel uit. Niet alleen de inwoners van Fijnaart en omgeving wilde het zwembad behouden. Tevens brachten de Stichting Ons Bad uit Willemstad en de stadsraad in Klundert hun ongenoegen naar buiten. Na vele overleggen en het aanbieden van een businessplan heeft de gemeenteraad unaniem besloten de zwembaden in de Gemeente Moerdijk te behouden.

Op 11 september 2015 hebben de initiatiefnemers voor behoud van het zwembad zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Zwembad Fijnaart. Vele overleggen met de toenmalige exploitant, raadgevers en de ambtenaren resulteerde uiteindelijk in behoud van het zwembad. Er werd een exploitatiecontract getekend door de Gemeente Moerdijk en de stichting. Later heeft de stichting het zwembad gekocht van de Gemeente Moerdijk. De stichting wordt gesteund door de gemeente, maar in mindere mate dan voorheen. Op deze wijze kon de gemeente toch bezuinigen op de subsidie en kon het zwembad in stand worden gehouden. Dit betekende niet dat het bestuur op hun lauweren konden rusten.

Om het zwembad te kunnen exploiteren zijn er vele wettelijke regelgevingen en  met er voldoen worden aan de eisen van de gemeente. Het bestuur heeft het in 2016 voor elkaar gekregen om aan de gestelde eisen te voldoen. Dit alles in zeer goede samenwerking met het personeel en vrijwilligers. De komende jaren zal het bestuur zich vrijwillig blijven inzetten voor diverse werkzaamheden, waaronder; het begeleiden van de exploitatie, het onderhoud van het gebouw, het bewaken van
hygiëne en veiligheid, personeelszaken,en de  volledige administratie. Kortom teveel om op te noemen.
Bestuursleden:
Voorzitter                Bert Bosch
Vice voorzitter         Dennis van Dongen 
Secretaris               Mariska Maris
Penningmeester     Piet Roks
Bestuurslid             Leo Ringma
Bestuurslid             Jacques van de Baard
Bestuurslid             Joni de Tourton Bruyns - van Es
Bestuurslid             Alex van Sprundel
Bestuurslid             Gert-Jan van der Lugt

Zwembad De Oester

Prinses Margrietstraat 11

4793 CB  Fijnaart

Tel       :0168 462534

Email  :zwembad@deoester.org

Zwembad De Oester is een onderdeel van Stichting Zwembad Fijnaart