Zwembad De Oester nu:

Sinds 1 januari 2016 beheert en exploiteert de Stichting Zwembad Fijnaart het zwembad. De welbekende zwemjuffen zijn sinds 1 januari 2016 in dienst van de stichting. In vergelijking met de vorige exploitant (Sportfondsen) is de wijze van instructie zwemmen nagenoeg niet veranderd.

 

Het bestuur van de stichting heeft sinds 2016 ontzettend hard gewerkt op vrijwilligersbasis. Zo is De Oester aangesloten bij het landelijke platform voor zwembaden, NRZ. Daarmee is het zwembad gecertificeerd voor het afnemen van landelijk erkende zwemdiploma 's; het ZwemABC. De Oester wordt tevens gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid of de examens juist worden afgenomen. Mede dankzij het ervaren personeel is het zwembad, als enige in de Gemeente Moerdijk, in staat deze erkende ZwemABC diploma 's uit te reiken. Dit geeft de leerlingen en ouders/verzorgers extra zekerheden.
 

Zowel bestuur als personeel werken aan verbeteringen van het zwembad. Zo zijn er contacten gelegd met verenigingen, scholen etc. voor het uitbreiden van de activiteiten en het verbeteren van de zwemvaardigheden van de Nederlandse bevolking. 

Leerlingen en ouders/verzorgers worden steeds beter van informatie voorzien. Stichting en personeel beheren o.a. het systeem Zwemscore, waardoor de vorderingen van de leerlingen zeer goed digitaal worden weergegeven. Verder is er een Facebook pagina en een website, wat Fijnaart en omgeving voorziet van informatie, zoals de activiteiten, evenementen en nieuwe ontwikkelingen. De contacten met de bezoekers worden continue verbeterd, door meer keuzemogelijkheden te bieden, de bezoekers in te lichten over subsidies, enquêtes te verzenden en meer.

Eind 2016 heeft het bestuur, in samenwerking met het personeel, het Veilig & Schoon keurmerk behaald. Dit keurmerk betekent dat het zwembad geheel voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Ongeveer 35% van de Nederlandse zwembaden is in het bezit van dit keurmerk. Het keurmerk betekent onder andere dat het zwembad de kans op ongelukken zoveel mogelijk heeft beperkt door diverse metingen en aanpassingen. De hygiëne is in 2016 sterk verbeterd, zo is bijvoorbeeld de kans op legionella nihil. Eind 2016 is er een audit uitgevoerd door Kiwa en begin 2017 is het certificaat uitgereikt.

 

Sinds 1 juli 2016 mag er geen roestvast staal meer worden toegepast of aanwezig zijn in zwembaden. Dit vanwege een eerder ongeluk wat in Tilburg heeft plaatsgevonden. Alle Nederlandse Zwembaden moeten sinds 1 januari 2017 voldoen aan deze wettelijke eis. Zwembad De Oester heeft het zwembad aangepast en voldoet aan deze wetgeving. Het zwembad is gekeurd door Cobra Consultancy, wat de zekerheid geeft dat het zwembad voldoet. Begin 2017 wordt het zwembad door de Gemeente Moerdijk gekeurd met betrekking tot RVS.

Zwembad De Oester voldoet aan alle wettelijke eisen. Dit is gerealiseerd door de zeer goede samenwerking tussen personeel, bestuur en Gemeente Moerdijk. Bezoekers hebben er weinig van gemerkt, echter het geeft de bezoeker ongemerkt veel zekerheid. In 2017 zullen er vele verbeteringen plaatsvinden aan het gebouw. 

Zwembad De Oester

Prinses Margrietstraat 11

4793 CB  Fijnaart

Tel       :0168 462534

Email  :zwembad@deoester.org

Zwembad De Oester is een onderdeel van Stichting Zwembad Fijnaart