Klachtenformulier:

Wanneer u een klacht heeft kunt u dat aan de balie melden of het onderstaande klachtenformulier invullen. Wij behandelen uw klacht zo spoedig mogelijk en gaan zorgvuldig met uw klacht om.

Vertrouwenspunt Sport:

Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF is beschikbaar voor de zwembadbranche. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. 
Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Gedragscode Zwembranche:

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. 
Om duidelijkheid te scheppen, heeft het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ samen met partners in de zwembranche 
de Gedragscode Zwembranche vastgesteld voor aanbieders van zwemlessen. In deze gedragscode staat hoe medewerkers van 
een zwembad zich tegenover bezoekers moeten gedragen. 
Zwembad De Oester onderschrijft dit protocol en heeft zich geconformeerd aan de gedragsregels.
 
Wilt u meer lezen over de Gedragscode Zwembranche, dan kunt u ook een kijkje nemen op de volgende website:
Gedragscode Zwembranche van het Nationaal Platform Zwembaden / NRZ

Download gedragscode in PDF: Gedragscode Zwembranche / NRZ PDF

Zwembad De Oester

Prinses Margrietstraat 11

4793 CB  Fijnaart

Tel       :0168 462534

Email  :zwembad@deoester.org

Zwembad De Oester is een onderdeel van Stichting Zwembad Fijnaart