In het kort de aangepaste regels voor banenzwemmers

 • In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers voeren wij onderstaande maatregelen uit en handhaven deze. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen noodzakelijk.

Richtlijnen

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling)

 • Voorafgaand thuis naar het toilet;

 • Douche thuis zowel voor als na het zwembadbezoek

 • Trek thuis je badkleding aan

 • Kom alleen

 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden

 • Kom niet eerder dan 5 min. voor de afgesproken starttijd naar het zwembad

 • Volg de instructies op van onze medewerker(s)

Regelgeving na binnenkomst

 • Een medewerker ontvangt de deelnemer voor de ingang van de hoofdentree

 • De medewerker controleert uw reservering. De medewerker kan om uw gezondheidstoestand vragen.

 • Wanneer de reservering juist is kan de bezoeker naar binnen op aanwijzen van de  medewerker

 • Deelnemer scant de pas/code bij de tafel voor de Infobalie

 • In de kleedkamers hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’  uit te trekken en je kleding en schoenen in de sporttas te doen. De sporttas wordt geplaatst op de daarvoor aangewezen plaats

 • De aanwezige zwembadmedewerker wijst op de zwemzaal de deelnemer zijn baan aan

 • Na het zwemmen neemt de deelnemer zijn sporttas mee en kan zich omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes

 • Na het omkleden verlaat de deelnemer de accommodatie bij de aangewezen uitgang

 • De klant kan via reservering van een baan 45 minuten zwemmen  op maandag t/m vrijdag

 • Deelnemers zwemmen in de aangewezen  25 meter baan

 • Deelnemer zwemt altijd aan de rechterkant  van de baan

 • De zwembanen worden van elkaar gescheiden door zwemlijnen

 • Deelnemer houdt rekening met andere deelnemers en houdt afstand zowel tijdens het zwemmen als bij het in en uit het  water gaan. Met inachtneming van de 1,50 meter regel.

Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op!

Zwemmen als vanouds is helaas nog niet mogelijk. Wij volgen de landelijke protocollen op, om verspreiding van het Covid-19 (Corona) virus in te dammen.

Graag uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet, 

Het Oester Team

Zwembad De Oester

Prinses Margrietstraat 11

4793 CB  Fijnaart

Tel       :0168 462534

Email  :zwembad@deoester.org

Zwembad De Oester is een onderdeel van Stichting Zwembad Fijnaart